ΑΣΕΠ: Τι ώρα πρέπει να υποβάλω την αίτηση της 7Κ/2022

ΓΡΑΦΗΜΑ

Το ΑΣΕΠ παρουσίασε ΓΡΑΦΗΜΑ με τον αριθμό των χρηστών, ανά ώρα της ημέρας της ιστοσελίδας του (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Αύγουστο 2022 και 2021).

Έτσι διευκολύνει τους υποψήφιους, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε ώρα που δεν είναι υπερφορτωμένο το δίκτυο.

Σύμφωνα με το γράφημα καλύτερες ώρες για να μπορέσετε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, είναι από τις 22.00 το βράδυ έως τις 8.00 το πρωί. 

Επίσης συνιστά στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του δικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με τον ιστοσελίδα του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής και σε αυτή την περίπτωση το ΑΣΕΠ δεν φέρει καμιά ευθύνη. 

Δείτε εδώ το γράφημα: