ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ σε τμήματα με κενές θέσεις

Σπουδάστρια

Συνεχίζουν να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, μόνο για ειδικότητες με κενές θέσεις έως την Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 23:59.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι  είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων αν υπάρχουν, όλα σε μορφή αρχείου pdf)

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.

Επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης ανά υποψήφιο.

Η αίτησή σας θα εξεταστεί για να υπολογιστεί η μοριοδότηση σας και να καταρτιστούν οι πίνακες επιτυχόντων ανά ΙΕΚ και ανά ειδικότητα.

Για την επίλογή σας ως σπουδαστής θα ενημερωθείτε με τη αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).