Δήμος Ηλιούπολης: 10 νέες προσλήψεις

θεσεις εργασίας δήμο μοσχάτου

Ο Δήμος Ηλιούπολης αποφάσισε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου,  ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας 

ΔΕ29 Οδηγών Γ’ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

ΔΕ29 Οδηγών Γ’(C)+ Δ΄(D) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Υποβολή αιτήσεων: έως και την Παρασκευή 14/10/2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: