Σιβιτανίδειος: Αποτελέσματα εκπαιδευτών ΙΕΚ

Η Σιβιτανίδειος Σχολή ανάρτησε τα προσωρινά αποτελέσματα των υποψηφίων εκπαιδευτών ΙΕΚ, για το έτος 2022-2023.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός τριών (3) ημερών, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.

Δείτε εδώ:

https://www.sivitanidios.edu.gr/2022/09/iekEkpaideftes.html?m=1

Δείτε και από εδώ τα αποτελέσματα:

http://ieksivitanidios.edu.gr:8080/login/form