ΔΕΗ: Προσλήψεις σε Κερατέα και Λαύριο

Η ΔΕΗ Κερατέας – Λαυρίου ανακοίνωσε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, για 8 μήνες.

Ειδικότητες: 

ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων

ΤΕ Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής

ΔΕ Μάγειρας

ΔΕ Τραπεζοκόμος

Υποβολή αιτήσεων: από 11.10.2022 έως και τις 20.10.2022

Δείτε την ανακοίνωση

Πηγή: https://www.dei.gr/el/