ΔΥΠΑ (Ν.2643/98): Παράταση υποβολής ενστάσεων

Εκπαιδευτικός

Η ΔΥΠΑ, ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (αιτήσεων θεραπείας), για τους Προσωρινούς Πίνακες που αφορούν κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (άρθρο 3 του Νόμου 2643/98).

Οι ενστάσεις κατατίθενται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ όπου οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.