ΔΕΗ: Θέση εργασίας στην Αθήνα για 3 χρόνια

Η ΔΕΗ ΑΕ προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης & Αμοιβών Προσωπικού (ΔΑΑΠ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διαρκείας 3 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Υποβολή αιτήσεων: έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Δείτε την Προκήρυξη

Πηγή: https://www.dei.gr/el/