ΔΕΗ: Λήξη προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τις 119 θέσεις εργασίας

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, 119 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Δείτε εδώ αναλυτικά: https://workpress.gr/dei-119-nees-theseis-ergasias/