ΔΕΗ: 119 νέες θέσεις εργασίας

Δεη

Η ΔΕΗ Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, 119 ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών, στη Μεγαλόπολη.

Υποβολή αιτήσεων απο: 23.09.2022 έως και τις 03.10.2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: https://www.dei.gr/media/4nabgc0d/anakoinvsh-1-2022-dlpm.pdf