ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στο Κιλκίς

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης/Περιοχή Κιλκίς ανακοίνωσε προσλήψεις με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά: 

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 28/09/2022 έως και 07/10/2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: