ΔΕΗ: Προσλήψεις στη Δράμα

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών), συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στο δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας.

Οι ειδικότητες που ζητά αφορούν ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Συγκεκριμένα:

ΠΕ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

ΠΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς

ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

ΤΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ –ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών

ΥΕ Εργάτες/τριες

Η υποβολή των αιτήσεων από σήμερα 28 Σεπτεμβρίου έως 07 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: