Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
Αρχική Θέσεις εργασίας Αττική ΔΕΔΔΗΕ: Τέλος χρόνου για τις ενστάσεις της προκήρυξης μόνιμων 2/2021

ΔΕΔΔΗΕ: Τέλος χρόνου για τις ενστάσεις της προκήρυξης μόνιμων 2/2021

Προκήρυξη 2/2021

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών για την Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την Ειδικότητα Απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (κωδ. θέσεων 201 έως και 248) αρχίζει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει αύριο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα προσληπτέων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πίνακας προσωρινής κατάταξης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την Ειδικότητα Απασχόλησης: Χειριστές Μηχανημάτων Έργων ΔΕ (κωδ. θέσεων 402 έως και 413) αρχίζει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα προσληπτέων Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ

Πίνακας προσωρινής κατάταξης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ

Εδώ θα κάνετε την ένσταση 

Δείτε και εδώ: