Χαϊδάρι: 11 νέες προσλήψεις σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023» και τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31-8-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1 ΔΕ Μαγείρων

5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβολή αιτήσεων: έως και Δευτέρα 07-11-2022

Τηλ. επικοινωνίας: 2132047307, 2132047305

Δείτε την Ανακοίνωση

Πηγή: https://www.asep.gr/