ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου: Προσλήψεις στα Δωδεκάνησα και υπαλλήλων γραφείου

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου, ανακοίνωσε προσλήψεις με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 22 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για την έδρα της – Περιοχή Ρόδου, το Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου, το Υποπρακτορείο Σαλάκου, το Πρακτορείο Καρπάθου, το Υποπρακτορείο Κάσου, το Υποπρακτορείο Σύμης, το Υποπρακτορείο Μεγίστης, το Υποπρακτορείο Χάλκης και το Υποπρακτορείο Τήλου που εδρεύουν στο Νομό Δωδεκανήσου. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά: 

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων: έως 30.9.2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: