ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Ξεκινάνε οι Υγειονομικές Εξετάσεις των 416 μόνιμων

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε σήμερα 14 Οκτωβρίου 2022, ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.minocp.gov.gr) και του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ» με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 9Κ/2021 να παρουσιαστούν ενώπιον των Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.