ΑΣΕΠ: 25 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, κλάδου ΠΕ και ΤΕ.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή ενός εκ των ρητώς αναγραφομένων στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης σχολών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον
αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Ημερομηνία έναρξης: Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α) Ελληνική γλώσσα,

β) Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων,

γ) Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων,

δ) Δίκτυα Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνίες,

ε) Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών και

στ) Αγγλική γλώσσα.

  1. Η δοκιμασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Στα υπόλοιπα μαθήματα η δοκιμασία είναι μόνο γραπτή εκτός της πρακτικής άσκησης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδική αίτηση συμμετοχής
(υπογεγραμμένη ιδιοχείρως ή ψηφιακά μέσω του gov.gr) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  diagonismoi@mfa.gr, με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής», από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ την περίληψη προκήρυξης:

Δείτε και εδώ: https://workpress.gr/asep-nea-prokiryxi-gia-to-ypoyrgeio-exoterikon/?preview_id=3300&preview_nonce=3851cc7c78&post_format=standard&_thumbnail_id=3301&preview=true