Υπουργείο Παιδείας: Τα ονόματα των 31.846 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τώρα τα ονόματα των 31.846 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το έτος 2022-2023.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) Εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) Εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) Εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη  (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 

Δείτε εδώ τα ονόματα:

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προσλήψεις ΜΟΥΣΙΚΑ 

Προσλήψεις ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Προσλήψεις ΣΜΕΑ ΔΕ

Προσλήψεις ΣΜΕΑ ΠΕ

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ