ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πρακτική δοκιμασία υποψηφίων

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 11Κ/2021, Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση δύο (2) θέσεων του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κληθέντων υποψήφιων και τις σχετικές οδηγίες προς αυτούς.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319214, 213-1319317, e.stergianni@asep.gra.roussea@asep.gr).