ΑΝΑΣΑ: Λήξη υποβολής αιτήσεων

Λήγει αύριο 4 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00´, η υποβολή αιτήσεων για τις 7 προσλήψεις στο Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας – ΑΝΑΣΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η θέσεις αφορούν στη λειτουργία ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 20.6.2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά τη λήξη της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί ανανέωσή της μετά από αξιολόγηση.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (τουλάχιστον ΥΕ)

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Και εν ελλείψει ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ ή ΤΕ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Η λειτουργία της δομής είναι 24ωρη.

Τηλ. 210-3462270

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: http://www.anasahome.gr/