Απρόπυργος: Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς

παιδικός σταθμός

Ο Δήμος Ασπρόπυργου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων στο Δήμο Ασπρόπυργου, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τις ανάγκες παιδικών σταθμών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2023.

Οι θέσεις που ζητά είναι:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά: (protokollo.a@gmail.com)είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ασπρόπυργου, Λ. Δημοκρατίας 141 (πρώην 18), Ασπρόπυργος, Τ.Κ.19300, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κου Ιωάννη Παροτσίδη (τηλ. επικοινωνίας: 213 200 6709).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: έως 23-09-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: