ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Μόνιμη Θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτών ΤΕ/ΔΕ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής το Οικοτροφείο Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Για την στελέχωση του προσωπικού του Οικοτροφείου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει

μία (1) θέση προϊστάμενου Νοσηλευτών ΤΕ/ΔΕ

με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Απόφοιτοι τμήματος Νοσηλευτικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Νοσηλευτικής διετούς φοίτησης (βοηθός νοσηλευτή ΔΕ).

ii. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος:
Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

iii. Προϋπηρεσία:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δομή που φιλοξενεί ανοϊκούς ασθενείς ή γενικότερα σε γηριατρική δομή ή σε δομές ψυχικής υγείας

iv. Επιθυμητή γνώση αγγλικών

v. Απαραίτητη γνώση Η/Υ

vi. Συστατικές Επιστολές:

Θα εκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21 Απριλίου 2024

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/

ΚΑΝΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ