ΜΕΤΑδραση: Ζητείται Μοντέρ – Οπερατέρ

Η ΜΕΤΑδραση αναζητάει συνεργάτη για τη δημιουργία video.

Ως μέλος του Τμήματος Επικοινωνίας και σε συνεργασία με τα σχετικά Τμήματα της Οργάνωσης, η κύρια αρμοδιότητά του θα είναι η δημιουργία video με στόχο την ανάδειξη του έργου της Οργάνωσης και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός και δημιουργία βίντεο

 • Έρευνα, προγραμματισμός και πραγματοποίηση γυρισμάτων

 • Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού και παραγωγή αρχείων κατάλληλων προς δημοσίευση

 • Διαφύλαξη και διαχείριση εξοπλισμού

 • Διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης και αποθήκευσης αρχείων

 • Συνεχής ενημέρωση για τις νέες τάσεις στη δημιουργία video και την προώθησή τους μέσω social media

 • Εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων (π.χ. πραγματοποίηση φωτογραφήσεων)

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τη δημιουργία video

 • Δημιουργικότητα και  τεχνική κατάρτιση

 • Άριστη γνώση της σουίτας Adobe (Premiere Pro, Audition, After Effects, Photoshop)

 • Άριστη γνώση διαδικασιών pre- και post-production

 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

 • Συνέπεια, αποτελεσματικότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

 • Οργανωτικότητα και καλή αντίληψη των δράσεων της Οργάνωσης

 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα

 • Άμεση διαθεσιμότητα

 • Γνώσεις για το μεταναστευτικό/προσφυγικό

 • Σχετική προϋπηρεσία

Child Safeguarding Policy: Level  1 – άμεση και συχνή επαφή με τα παιδιά

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος αναγράφοντας στο θέμα: “Videographer” μέσω email στο

cv@metadrasi.org, έως τις 21/4/2024.

Σε όλους τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησής τους.

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στην κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

ΠΗΓΗ