ΑΔΜΗΕ: Αιτήσεις για 158 θέσεις εργασίας

ΑΔΜΗΕ Μέχρι την Κυριακή, 3 Ιουλίου, έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για να συμμετάσχουν στη νέα προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ που προβλέπει 158 νέες προσλήψεις σε 10 Νομούς της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ προβλέπει την πρόσληψη 158 ατόμων, στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας.

Οι 158 προσλήψεις θα υλοποιηθούν από τον ΑΔΜΗΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων των παραπάνω περιοχών, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, από την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 έως και την Κυριακή, 3 Ιουλίου 2022.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ αφορούν προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Ενδεικτικά, το proson αναφέρει ότι μερικές από τις 158 θέσεις του ΑΔΜΗΕ αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές, ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοί, οικονομικοί, ΤΕ Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΜΗΕ ΣΟΧ και να την υποβάλουν:

  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox1-2022@admie.gr
  • είτε ταχυδρομικά, όπως παρουσιάζει το proson, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΑΔΥ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, Τ.Κ.12132, Αθήνα, υπόψη κας Κουλουμπή Ασπασίας & κας Θεολογίτη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 210-5192205, 210-5192598).