Πάρος: Νέες προσλήψεις 15 ατόμων

Στην Πάρο, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης, προσλαμβάνει υδραυλικούς, οδηγούς και εργάτες για διάστημα 8 μηνών.

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

  • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – 3 θέσεις
  • ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών – 2 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου – 1 θέση
  • ΔΕ Οδηγών επαγγελματικών οχημάτων [με άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 1 θέση
  • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης – 3 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 5 θέσεις

Ηλικιακά κριτήρια

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση e-mail: info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας την ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, Πάρος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Φραγκούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2284025300).