ΑΣΕΠ :O Δήμος Αχαρνών προσλαμβάνει 34 άτομα

O Δήμος Αχαρνών ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού 34 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.

Οι ειδικότητες του Δήμου αφορούν εργάτες καθαριότητες και ανακύκλωσης, καθώς και οδηγούς απορριμματοφόρων.

Οι ειδικότητες στο Δήμο Αχαρνών

  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (26 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (8 θέσεις)