50 προσλήψεις σε παιδικές κατασκηνώσεις

Ο Δήμος Βόλβης προσλαμβάνει 50 εργαζομένους για τις παιδικές κατασκηνώσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Υποβολή αιτήσεων έως: 29 Ιουνίου 2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: