Εκπαιδευτικοί: Πριν από τις 20 Ιουλίου οι προκηρύξεις για 8.586 μόνιμους διορισμούς

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να κάνουν εισήγηση σχετικά με την με την κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο με στόχο το συντομότερο δυνατό να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις και να εκδοθεί η σχετική πράξη και οι ανάλογες πιστώσεις ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.