ΕΛΣΤΑΤ: 10423481 έδειξε η απογραφή

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον πληθυσμό της Ελλάδος μετά την απογραφή

Συμφωνα με τα στοιχεία αυτά είχαμε μια μείωση του πληθυσμού από το 2011 της τάξεως του 3%