Προκήρυξη εκπαιδευτικών για τα έτη 2023-2024 και 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A066-%CE%94%CE%97%CE%A4?inline=true