ΕΠΠΟΠ: 1639 θέσεις ΕΠΟΠ

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για τις θέσεις ΕΠΟΠ από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις αντίστοιχες  διευθύνσεις που είχατε υποβάλλει την αίτηση σας είτε στον στρατό ξηράς είτε στο ναυτικό είτε στην αεροπορία