Υπουργείο Υγείας: Πρόγραμμα υποτροφιών – Αντιμετώπιση βαρέως τραύματος

Το Υπουργείο Υγείας με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων στην αντιμετώπιση βαρέoς τραύματος στο πλαίσιο ανάπτυξης Συστήματος Τραύματος στη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2024 (Ιουλ.-Σεπτ. και Οκτ. – Δεκ.) καθώς και για το πρώτο τρίμηνο του 2025 (Ιαν.-Μαρ.) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, καθώς και τα σχετικά έγγραφα

έως και 31/05/2023

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπεδικής Χειρουργικής και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.

Η εκπαίδευση θα γίνει στο νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) το οποίο βρίσκεται στο Johannesburg στη Νότια Αφρική.

Διάρκεια

Η παραμονή στην περιοχή του Johannesburg ορίζεται σε 3 μήνες κατ’ελάχιστον και επεκτείνεται σε 6 εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις.

Κάλυψη εξόδων

Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης. Η παραμονή των υποτρόφων έχει ρυθμιστεί σε ασφαλείς περιοχές που απέχουν 10-25’ από το νοσοκομείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών δύνανται να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο  http://traumaedu.gr 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ