Υπουργείο Τουρισμού: Προσλήψεις 42 εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 42 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού,για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Δείτε  τις  προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις στην παρακάτω προκήρυξη:

Υποβολή αιτήσεων: έως 5/09/2022 

Δείτε και εδώ θέσεις για εκπαιδευτικούς

https://workpress.gr/ypoyrgeio-toyrismoy-proslipseis-61-ekpaideytikon/