Εξοικονομώ 2021: Τέλος χρόνου για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Έως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, θα μπορούν οι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, που οι αιτήσεις τους έχουν χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες, να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για να ολοκληρωθεί η αίτηση τους.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) στην συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτομάτως απορρίπτονται, ακυρώνεται η αίτηση τους και απεντάσονται από το πρόγραμμα.

Για την υποβολή, πατήστε εδώ:

https://exoikonomo2021.gov.gr/web/exoikonomese-kat-oikon/login