Υπουργείο Τουρισμού: Αποτελέσματα υποψηφίων εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Τουρισμού, επικύρωσε τα Πρακτικά και τους πίνακες υποψηφίων για πρόσληψη στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων υποψηφίων ισχύει η εκ της Προκήρυξης τιθέμενη προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.


Δείτε εδώ τα πρακτικά και τους πίνακες: