Δήμος Ρέντη: Αποτελέσματα σχολικών καθαριστών

Ο Δήμος Ρέντη, ανακοίνωσε τον τελικό πίνακα κατάταξης βάση μορίων ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, της υπ.αριθ.πρωτ. 26850/25-07-2022 ανακοίνωσής του.

Μπορείτε να δείτε τη σειρά κατάταξής σας, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.

Δείτε εδώ τον πίνακα: