ΥΠΕΝ: Λήξη υποβολής αιτήσεων θέσεων εργασίας για 3+3 χρόνια

ΑΔΜΗΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Τελευταία μέρα αύριο Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 για την υποβολή αιτήσεων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για 11 (έντεκα) θέσεις εργασίας,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, για την κάλυψη αναγκών του «Γραφείου Ελληνικού», υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ειδικοτήτων Γεωπόνοι και Δασολόγοι)

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για το σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων προβλέπεται και η διεξαγωγή συνέντευξης των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Υποβολή αιτήσεων έως και Δευτέρα 17/10/2022

στη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου  Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.

(πληροφορίες dd@prv.ypeka.gr: ΥΠΟΨΗ Γρ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: ΑΣΕΠ

Δείτε και εδώ αναλυτικά