ΑΣΕΠ 8Κ/2022: 70 Μόνιμες θέσεις για όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ξεκινούν οι αιτήσεις, για τις 70 θέσεις μόνιμου προσωπικού,
Προκήρυξη 8Κ/2022.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Συνολικά εβδομήντα (70) θέσεις μόνιμου προσωπικού θα καλυφθούν από τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2022, που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και σημειώνεται πως μεταξύ των θέσεων απασχόλησης υπάρχουν 10  θέσεις πολυτέκνων, 7  θέσεις τρίτεκνων, 7 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και τρεις (3) για άτομα που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η υποβολή των αιτήσεων από Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, έως Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Η 8K/2022 του ΑΣΕΠ, αφορά σε μόνιμο διορισμό Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

  • στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),
  • στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ,
  • στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων-ΜΤΠΥ,
  • στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ,
  • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και
  • στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη: