Υπουργείο Παιδείας: Πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας
ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023