Δήμος Τριφυλίας: Νέες θέσεις εργασίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Φορέας
Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 1 Μάγειρας (ΔΕ), 1 Υπάλληλος Καθαριότητας (ΥΕ) και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/07/2023.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη: