Υπουργείο Παιδείας: Μόνιμος διορισμός για 146 εκπαιδευτικούς

Καθηγήτρια διδάσκει

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση, που αφορά τον μόνιμο διορισμό 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020, σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων.

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.