Άγιος Νικόλαος: Νέες θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 2024 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 8 μήνες, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Οι ειδικότητες είναι:

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών

ΔΕ Διοικητικού

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 09/09/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/09/2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: