Υπουργείο Παιδείας: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας

Εκπαιδευτικός

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις, για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό έτος (2022-2023).

Έτσι στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων:

1. καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.
β) σε Μουσικά Σχολεία
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

2. καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο με τις οδηγίες, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Δευτεροβάθμια

Δείτε την σχετική εγκύκλιο με τις οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Πρωτοβάθμια

Πηγή:  https://www.minedu.gov.gr/