Υπουργείο Παιδείας: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας,  προσκαλεί τους  μόνιμους  εκπαιδευτικούς, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας.

Υποβολή αιτήσεων από σήμερα 20 Οκτωβρίου 2022, 
έως 25 Οκτωβρίου 2022 15.00 το μεσημέρι.

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας