Υπουργείο Ναυτιλίας: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Υπουργείο Ναυτιλίας προσλαμβάνει έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

i.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Έναν (01) Μηχανικό Α ́ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικό Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.

ii.ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΧΙΟΥ στα τηλέφωνα 2271044431 – Αρμόδιοι οι: Διευθυντής Σχολής ΘΛΙΒΙΤΗΣ Ευάγγελος και Υποπλοίαρχος ΛΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ειρήνη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 21-11-2022 ημέρα Δευτέρα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/