Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 1.190 ΟΒΑ προσλαμβάνονται για 3+3 χρόνια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2024

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 1.190 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Η κατανομή των θέσεων είναι:

  • 755 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Στρατό και ειδικές δυνάμεις, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη
  • 200 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), για ανακατάταξη ή επανακατάταξη
  • 235 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους τα δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (όσα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου θα είναι εκπρόθεσμα).

Συμμετέχουν οι οπλίτες που υπηρετούν και διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1-1-1995 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

Κάνε εδώ την αίτηση για τον Στρατό: https://ova.army.gr

Κάνε εδώ την αίτηση για το Ναυτικό: http://www.hellenicnavy.gr/

Κάνε εδώ την αίτηση για την Πολεμική Αεροπορία: https://ova.haf.gr

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις:

Για το Στρατό Ξηράς

 

Για την Πολεμική Αεροπορία

 

Για το Πολεμικό Ναυτικό