Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Παιδικός σταθμός

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31 Ιουλίου 2023.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ ΣΤΕΓΑΣ

ΔΕ ΣΟΦΑΤΖΗΔΩΝ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων: έως 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: