Ξεκίνησε η έκδοση των επιταγών του προγράμματος Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή

Από την Παρασκευή 5 Αυγούστου «ξεκλείδωσαν» οι επιταγές για τους ωφελούμενους του προγράμματος <<ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ>>, για άμεση χρήση.

Οι κάτοχοι των επιταγών αφού επιλέξουν τον πάροχο που συμμετέχει στο πρόγραμμα για να πραγματοποιήσουν την αγορά των νέων προϊόντων, θα πρέπει παράλληλα να προγραμματίσουν την επιστροφή των ενεργοβόρων παλιών συσκευών τους για ανακύκλωση.