ΕΦΚΑ: Πληρωμή σε 62.390 ασφαλισμένους

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έγινε η καταβολή  σε 62.390 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 21.760.765,38 ευρώ, που αφορά το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2022. Η πίστωση έγινε στους  τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.