Ξάνθη: 10 καθηγητές για το Κέντρο Πολιτισμού

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης προσλαμβάνει καλλιτεχνικό μουσικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου.
Οι ειδικότητες των καθηγητών είναι :

Καθηγητής πιάνου
Καθηγητής κιθάρας
Καθηγητής βιολιού
Καθηγητής θεωρητικών
Καθηγητής πνευστών
Καθηγητής βυζαντινής μουσικής
Καθηγητής παραδοσιακών οργάνων

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι από 01/10/2022 έως 30/06/2023

Η Προκήρυξη