Προσλήψεις σε σχολεία στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ανακοινώνει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα επτά (97) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, κατά τη σχολική περίοδο 2022-2023, με έδρα το Ν.Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα ζητά:

26 θέσεις ΥΕ  Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης

39 θέσεις ΥΕ  Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων, πεντάωρης απασχόλησης

32 θέσεις ΥΕ  Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων, τρίωρης απασχόλησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16.08.2022 έως και 29.08.2022.

Δείτε την προκήρυξη: